[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: llista de correu per a la comunitat de Debian de parla catalanaPotser si omplim aquesta llista de missatges referents a l'organització
de trobades pot molestar a gent que només vol estar a aquesta llista per
resoldre qüestions tècniques.

Em costa posicionar-me perquè no em queda clara la definició d'aquesta
llista.

A https://lists.debian.org/debian-user-catalan/ diu "Support for Debian
users that speak Catalan.". No estic segur que l'organització d'una
trobada es pugui entendre com a donar suport, però si que crec que a la
trobada es dona suport.

A https://www.debian.org/international/Catalan/ diu "Aquesta llista
serveix per a discutir i resoldre qualsevol dubte sobre l'ús del sistema
Debian, i per a qualsevol anunci útil per a usuaris (organització de
trobades, etc).". On no entenc si l'organització entra dins la llista o
només l'anunci d'aquesta.

No se quina és la definició de les altres debian-user-algo però crec que
haurien de ser coherents. Per tant no crec que puguem canviar la
definició només per aquesta llista.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: