[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Replica de xarxa despres d'instal·larNarcis Garcia:

> Algú sap on són les dades de rèpliques que mostra el DebianInstaller per
> preguntar quin mirall vols enregistrar?

https://packages.debian.org/source/jessie/choose-mirror
https://anonscm.debian.org/cgit/d-i/choose-mirror.git/tree/Mirrors.masterlist

Salut,
Alex


Reply to: