[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Replica de xarxa despres d'instal·larEm serveix més una solució de tipus approx o apt-cacher-ng , tot i que
hi ha d'haver un intermediari d'aquests per cada sortida a internet des
d'on es faci la instal·lació.

El tema del script posterior m'agrada més si aconsegueixo triar la
rèplica tal com es fa amb el DebianInstaller (vull repartir el mirall
que fan servir diferents equips).
Algú sap on són les dades de rèpliques que mostra el DebianInstaller per
preguntar quin mirall vols enregistrar?


El 03/10/15 a les 17:28, Javier Silva ha escrit:
> 2015-10-03 16:39 GMT+02:00 Narcis Garcia <informatica@actiu.net>:
>> Bones,
>>
>> Algú ha trobat una solució més àgil que no consisteixi en posar sempre
>> les mateixes línies de repositori de la mateixa rèplica?
>>
>> Evidentment es tracta de no necessitar sempre el CD/DVD per instal·lar
>> qualsevol paquet, sinó que es pugui fer per xarxa.
>>
> 
> Hola Narcis,
> 
> Podries fer servir apt-cacher-ng [1] i pre-carregar tots els paquets
> dels DVD directament (no cal que carreguis tots els DVD) en local. Un
> cop s'hagin carregat al servidor que hagis destinat per aquest treball
> de proxy, la resta d'equips agafaran els paquets que hi hagin al
> repositori local.
> 
> Per la instal·lació de màquines, pots fer-ho de forma manual fent
> servir una netinst [2] i indicar al final que vols fer servir un
> proxy, per exemple: http://myserver:3142
> 
> Per últim si vols agilitzar la instal·lació de màquines podries
> modificar l'instal·lador per que sempre tingui una mateixa
> configuració bàsica i llançar l'instal·lador per PXE [3].
> 
> [1] https://www.unix-ag.uni-kl.de/~bloch/acng/
> [2] https://www.debian.org/CD/netinst/
> [3] https://wiki.debian.org/PXEBootInstall
> 
> Salutaions,
> Javier Silva.
> 


Reply to: