[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Muntatge de discs: el usuari no pot escriure als dispositiusEl dia 26 d’abril de 2015, 22:07, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
> 2015-04-26, 21:47 (+0200); Blackhold escriu:
>>
>> El problema apareix en muntar dispositius vfat
>
> Es pot arreglar canviant l'fstab, però és poc recomanable.
>
> Típicament quan connectes un dispositiu extern qui monta el disc és udisks i
> el monta amb els permisos adequats per l'usuari que està al teclat en aquell
> moment.  L'únic que has de fer és instal·lar els paquets adequats, i això
> depèn de l'escriptori.  Amb Xfce necessites udisks, gvfs i consolekit

estic i el usuari està amb mate

>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20150426200712.GA7412@doriath.local">https://lists.debian.org/[🔎] 20150426200712.GA7412@doriath.local
>


Reply to: