[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sembla que aquest cap de setmana tindrem nova Debian estableOn Thu, Apr 23, 2015 at 09:31:14PM +0200, Xavier De Yzaguirre i Maura wrote:
>  Ara la pregunta que em plantejo es:
>  Faig un dist-upgrade o em plantejo una nova instalA.laciA^3 neta i de
>  zero?
>  Crec que hi ha forAS:a canvis i dec arrossegar molta ferralla fora d'us, o
>  no?
>  Que us sembla?

Jo porto en el mateix ordinador des d'Etch i actualment
estic a testing. No sé si això respon a la teva pregunta.
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Nunca puedes planear el futuro a través del pasado.
		-- Edmund Burke. (1729-1797) Político y escritor británico. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: