[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sembla que aquest cap de setmana tindrem nova Debian estableAra la pregunta que em plantejo es:
Faig un dist-upgrade o em plantejo una nova instal·lació neta i de zero?
Crec que hi ha força canvis i dec arrossegar molta ferralla fora d'us, o no?
Que us sembla?


Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


2015-04-23 20:58 GMT+02:00 Àlex <alex@probeta.net>:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Debian-Jessie-CD-Ready


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 553940BB.8060203@probeta.net" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 553940BB.8060203@probeta.netReply to: