[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Identi.caquè graciós! com s'assembla a twitter:
https://quitter.se/

On Fri, Apr 11, 2014 at 5:30 PM, Pedro <pederindi@gmail.com> wrote:
> identi.ca ara és pump.io
> http://en.wikipedia.org/wiki/Identi.ca#pump.io
>
>
> el motor de original de identi.ca statusnet s'utilitza per exemple en gnusocial
> http://www.gnu.org/software/social/
>
> On Fri, Apr 11, 2014 at 4:34 PM, Joan <arbocenc@calbasi.net> wrote:
>> On 11/04/14 09:36, Simó Albert i Beltran wrote:
>>>
>>> https://identi.ca/debian/note/kcNCVabNRPCrwEOzEnqzeQ
>>>
>>
>> Escolteu, és a mi a l'únic al que no li fuinciona la pàgina de login a
>> identi.ca? https://identi.ca/main/login (en Firefox i Chrome el botó
>> de "login" no respon...)
>>
>> Joan Cervan
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>> Archive: [🔎] 5347FD5C.7050403@calbasi.net">https://lists.debian.org/[🔎] 5347FD5C.7050403@calbasi.net
>>


Reply to: