[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una de paranoies...On Wed, Apr 09, 2014 at 19:18:58 +0200, Robert Marsellés Fontanet wrote:
> Personalment, en aquests moments, m'importa poc. Si no aconsegueixo
> feina aviat i/o no em faig famós per casualitat, no importo a ningú i,
> en conseqüència, és difícil que la NSA o la propia Hisenda es preocupin
> per mi.
>
> Aquest plantejament és el mateix que posem nosaltres en pràctica quan
> la feina ens sobrepassa. Ens dediquem únicament al més urgent i/o
> important. És a dir, a lo que destaca. La resta sempre és deixa per més
> tard (o sigui, mai).

Tot i que aquest és un raonament comú i fins a cert punt vàlid com a
excusa, no és cert. A les xerrades que fa el Jacob Applebaum, per
contradir aquest argument, el que fa és destacar que la NSA i altres com
ella no fan espionatge apuntant a individus. Ho fan en massa, és a dir,
violen els teus drets siguis qui siguis i facis el que facis, mentres
tinguis activitat per internet no prou segura (no prou ben encriptada).

També fa que llavors les persones que utilitzin bona encriptació o
sistemes d'anonimitat com Tor siguin sospitoses. Si una bona part de la
població fes servir aquestes coses, no es podria sospitar d'elles. Però
si només les persones conegudes d'haver estat sospitoses en el passat
ho fan servir, dónes barra lliure a que aquestes agències es rentin les
mans i assumeixin que tothom que vulgui ser anònim i segur és perquè té
raó per fer-ho, i és culpable de quelcom.

No em malinterpretis, tot i que jo intento seguir el que he descrit
amunt, la meva prioritat número u no és l'anonimitat ni l'encriptació de
totes les meves comunicacions. Però només volia matisar sobre el que has
dit :)

-- 
Daniel Martí - mvdan@mvdan.cc - http://mvdan.cc/
PGP: A9DA 13CD F7A1 4ACD D3DE  E530 F4CA FFDB 4348 041C

Attachment: pgpu4YHEz49Nk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: