[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Logo MiniDecConf Barcelona 2014Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat> writes:

> Ni amb el sol. Estic d'acord amb fons blanc es veu millor.

Estem intentant que la dissenyadora canviï el logo per tal que no
s'assembli tant al disseny d'un partit polític local [0]. A veure si ens en
sortim :)

[0] http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/debian-miniconf/2014-February/thread.html#360


Reply to: