[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?
Solució 1) potser tornat a posar deb-multimedia com a repositori, i
configurar synaptic per que prioritzi els paquets de Debian Testing?
no sembla que hagi de funcionar

Efectivament, no ha funcionat


Reply to: