[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el sshA Divendres, 22 de novembre de 2013, Josep Lladonosa va escriure:
> Hola,
> 
> Potser alguna clau ha canviat. Pots provar amb un altre usuari des del
> client?

quan falla, falla per tots els usuaris.

Leo

> 
> 2013/11/22 Leopold Palomo-Avellaneda <leo@alaxarxa.net>
> 
> > A Divendres, 22 de novembre de 2013, Javier Serrano Polo va escriure:
> > > El dv 22 de 11 de 2013 a les 00:38 +0100, Leopold Palomo Avellaneda va
> > > escriure:
> > > > ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
> > >
> > > El client diu que és culpa del servidor. I què diu el servidor?
> > >
> > no trobo res ...
> >
> > mira, ara puc connectar-me des de la feina, però des d'una màquina de casa
> > no.
> > Potser que hi hagi algo dels dns i si la màquina té un nom que
> > correspongui a
> > la IP?
> >
> > Leo
> >
> > --
> > --
> > Linux User 152692
> > Catalonia
> >
> 
> 
> 
> -- 
> --
> Salutacions...Josep
> --
> 


-- 
--
Linux User 152692
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: