[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema de disc - sectors defectuosos?El Tue, 12 Nov 2013 21:44:36 +0100
ETEEEEEEE <marc.furtia@gmail.com> va dir:

> Pregunto per ignorància...
> Quan un disc comença a tenir sectors defectuosos no és millor canviar-lo
> ipso facto per tal de no perdre dades si s'acaba d'"arreglar" el disc i no
> es pot recuperar res ?
> Gràcies!!

Exacte!!!

Això és el que s'ha de fer, perque entre d'altres coses el disc anirà deteriorant-se cada vegada més.


> 
> 
> El dia 12 de novembre de 2013 20.20, tictacbum <tictacbum@gmail.com> ha
> escrit:
> 
> > pots mirar si l'smart et diu mes coses, el paquet es diu smartmontools i
> > pots veure la info de l'estat del disc amb:
> >
> > sudo smartctl -a /dev/sda (pot variar segons el tipus de disc)
> >
> > salut!
> >
> >
> > El dia 12 de novembre de 2013 18.18, Ricard Vilaró <rvilaros@gmail.com>ha escrit:
> >
> > Hola Ernest,
> >>
> >> A mi ja em va passar amb un disc, que per molt que marqués els sectors
> >> defectuosos amb diverses aplicacions, sempre el sistema els trobava. Fins
> >> que no vaig canviar el disc no em van desapareixer els problemes.
> >>
> >> Sort,
> >>
> >>
> >> 2013/11/12 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>
> >>
> >>> Hola,
> >>>
> >>> Des de fa uns dies em trobo diversos programes que donen errors I/O i
> >>> al dmesg surt:
> >>>
> >>> [150941.722059] ata3.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
> >>> [150941.722065] ata3.00: BMDMA stat 0x24
> >>> [150941.722070] ata3.00: failed command: READ DMA EXT
> >>> [150941.722078] ata3.00: cmd 25/00:e0:3e:1a:62/00:03:0d:00:00/e0 tag 0
> >>> dma 507904 in
> >>> [150941.722078]     res 51/40:00:67:1d:62/40:00:0d:00:00/00 Emask
> >>> 0x9 (media error)
> >>> [150941.722082] ata3.00: status: { DRDY ERR }
> >>> [150941.722086] ata3.00: error: { UNC }
> >>> [150941.840359] ata3.00: configured for UDMA/133
> >>> [150941.840383] sd 2:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
> >>> [150941.840387] sd 2:0:0:0: [sda]
> >>> [150941.840390] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
> >>> [150941.840394] sd 2:0:0:0: [sda]
> >>> [150941.840396] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
> >>> [150941.840400] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
> >>> [150941.840403]     72 03 11 04 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00
> >>> [150941.840413]     0d 62 1d 67
> >>> [150941.840419] sd 2:0:0:0: [sda]
> >>> [150941.840423] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate
> >>> failed
> >>> [150941.840427] sd 2:0:0:0: [sda] CDB:
> >>> [150941.840429] Read(10): 28 00 0d 62 1a 3e 00 03 e0 00
> >>> [150941.840439] end_request: I/O error, dev sda, sector 224533863
> >>> [150941.840484] ata3: EH complete
> >>>
> >>> El número de sector va variant. Fa uns dies vaig probar de marcar els
> >>> sectors defectuosos del disc amb fsck, però veig que continuen sortint
> >>> errors. És normal?
> >>>
> >>> Aquest disc és un Seagate que em van donar a canvi d'un disc espatllat
> >>> que
> >>> els vaig enviar, no fa ni 1 any que el tinc!!
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> >>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> >>> listmaster@lists.debian.org
> >>> Archive: http://lists.debian.org/20131112162256.GA20951@doriath.local
> >>>
> >>>
> >>
> >Reply to: