[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Entorn d'escriptori mate+1

On 07/11/13 13:49, Jordi Mallach wrote:
> El dc 06 de 11 de 2013 a les 20:09 +0100, en/na Josep Lladonosa va
> escriure:
> 
>> Una recomanació és que si instal·leu algun que no sigui Gnome i voleu
>> gestionar les connexions de xarxa amb el network-manager, abans de
>> fer-ho, afegiu unes línies a /etc/apt/apt.conf:
>>
>> # cat /etc/apt/apt.conf
>> // Recommends are as of now still abused in many packages
>> APT::Install-Recommends "0";
>> APT::Install-Suggests "0";
> 
> La meua recomanació és que no feu això. :)
> 
> Els desenvolupadors no declarem paquets recomanats perquè no tenim una
> cosa millor a fer un dissabte de matí. Els Recommends són això,
> recomanacions, i no simples suggeriments.
> 
> Des de fa dos versions de Debian, les recomanacions s'instal·len per
> defecte amb APT i Aptitude. Abans no es feia. Per norma general, i si no
> hi ha un bug, és altament recomanable fiar-se de qui empaqueta el
> programari, que sabrà per què ha de recomanar X o Y molt millor que
> nosaltres, i si desactives la instal·lació de recomanacions per defecte,
> doncs és molt possible que acabes instal·lant un programa al qual no li
> funcione bona part de la funcionalitat, i acabes pensant que a) el
> programa és una merda, b) Debian és una merda, c) això amb Ubuntu no em
> passava.
> 
> Si voleu instal·lar un paquet però no le seues recomanacions, el meu
> suggeriment (o recomanació! ;) és:
> 
> sudo apt-get install network-manager -o Install-Recommends="false"
> sudo aptitude --without-recommends install network-manager
> 
> Amb això evitareu la instal·lació de les recomanacions, però només en
> aquesta invocació d'apt-get, no en totes.
> 
>> i després feu la instal·lació del network-manager. Altrament, la
>> instal·lació de network-manager és tan... "xxxx" que instal·la de
>> retruc un munt de paquets de Gnome que de fet no fan falta per al seu
>> funcionament. Hi va haver una mica d'enrenou en els reports de "bugs".
>> Si cerqueu els "bugs" entre usuaris i desenvolupadors ho trobareu.
>> Passa(va?) que els paquets suggerits/recomanats s'instal·len quan de
>> fet, no fan falta.  No és desitjable que per voler usar-lo es
>> requereixin uns centenars de MiB (si recordo bé). Desconec si ja s'ha
>> resolt això, ara que dieu que definitivament Debian es decanta per
>> XFCE.
> 
> Quan feu aquestes informacions seria interessant aportar alguna dada
> més.
> 
> jordi@penyagolosa:~$ apt-cache show network-manager |grep Recommends
> Recommends: policykit-1, ppp (>= 2.4.5), dnsmasq-base, iptables,
> modemmanager, crda, systemd
> 
> policykit-1 → per saber quins usuaris tenen accés a quins dispositius
> ppp → per emprar els modems, o els mòdems USB que tenen algunes
> connexions de tethering dels smartphones
> dnsmasq-base → per crear VPNs i altres funcionalitats avançades del NM
> iptables → per crear regles al tallafoc des de NM
> modemmanager → per, per exemple, poder emprar la targeta mòdem 3G del
> portàtil des del NM
> crda → per establir les regulacions de domini a dispositius wireless
> systemd → OH NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 El maligno!!!!1 Necessari per a fer
> control de sessions mitjançant el logind.
> 
> No sé on estan el munt de paquets del GNOME que de fet no fan falta per
> al seu funcionament.
> 
> Finalment, si instal·lar un centenar de MB quan tenim discs de 2TB és
> tan problemàtic, potser el problema no és tècnic sinó social. :)
> 
> J
> 


Reply to: