[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Entorn d'escriptori mateEl dc 06 de 11 de 2013 a les 20:09 +0100, en/na Josep Lladonosa va
escriure:

> Una recomanació és que si instal·leu algun que no sigui Gnome i voleu
> gestionar les connexions de xarxa amb el network-manager, abans de
> fer-ho, afegiu unes línies a /etc/apt/apt.conf:
> 
> # cat /etc/apt/apt.conf
> // Recommends are as of now still abused in many packages
> APT::Install-Recommends "0";
> APT::Install-Suggests "0";

La meua recomanació és que no feu això. :)

Els desenvolupadors no declarem paquets recomanats perquè no tenim una
cosa millor a fer un dissabte de matí. Els Recommends són això,
recomanacions, i no simples suggeriments.

Des de fa dos versions de Debian, les recomanacions s'instal·len per
defecte amb APT i Aptitude. Abans no es feia. Per norma general, i si no
hi ha un bug, és altament recomanable fiar-se de qui empaqueta el
programari, que sabrà per què ha de recomanar X o Y molt millor que
nosaltres, i si desactives la instal·lació de recomanacions per defecte,
doncs és molt possible que acabes instal·lant un programa al qual no li
funcione bona part de la funcionalitat, i acabes pensant que a) el
programa és una merda, b) Debian és una merda, c) això amb Ubuntu no em
passava.

Si voleu instal·lar un paquet però no le seues recomanacions, el meu
suggeriment (o recomanació! ;) és:

sudo apt-get install network-manager -o Install-Recommends="false"
sudo aptitude --without-recommends install network-manager

Amb això evitareu la instal·lació de les recomanacions, però només en
aquesta invocació d'apt-get, no en totes.

> i després feu la instal·lació del network-manager. Altrament, la
> instal·lació de network-manager és tan... "xxxx" que instal·la de
> retruc un munt de paquets de Gnome que de fet no fan falta per al seu
> funcionament. Hi va haver una mica d'enrenou en els reports de "bugs".
> Si cerqueu els "bugs" entre usuaris i desenvolupadors ho trobareu.
> Passa(va?) que els paquets suggerits/recomanats s'instal·len quan de
> fet, no fan falta.  No és desitjable que per voler usar-lo es
> requereixin uns centenars de MiB (si recordo bé). Desconec si ja s'ha
> resolt això, ara que dieu que definitivament Debian es decanta per
> XFCE.

Quan feu aquestes informacions seria interessant aportar alguna dada
més.

jordi@penyagolosa:~$ apt-cache show network-manager |grep Recommends
Recommends: policykit-1, ppp (>= 2.4.5), dnsmasq-base, iptables,
modemmanager, crda, systemd

policykit-1 → per saber quins usuaris tenen accés a quins dispositius
ppp → per emprar els modems, o els mòdems USB que tenen algunes
connexions de tethering dels smartphones
dnsmasq-base → per crear VPNs i altres funcionalitats avançades del NM
iptables → per crear regles al tallafoc des de NM
modemmanager → per, per exemple, poder emprar la targeta mòdem 3G del
portàtil des del NM
crda → per establir les regulacions de domini a dispositius wireless
systemd → OH NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 El maligno!!!!1 Necessari per a fer
control de sessions mitjançant el logind.

No sé on estan el munt de paquets del GNOME que de fet no fan falta per
al seu funcionament.

Finalment, si instal·lar un centenar de MB quan tenim discs de 2TB és
tan problemàtic, potser el problema no és tècnic sinó social. :)

J
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: