[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xerrada "Sobirania Tecnològica"Hola Àngel:

On Mon, 25 Mar 2013 20:08:26 +0100
angel <angelbat@graciasensefils.net> wrote:

> 
> > - Experiències privades i públiques d'èxit (hospital Griera)
> 
> Hola.
> Treballo a sanitat i m'interessaria saber coses sobre aixo que esmentes.
> Em pots passar algun enllaç? No trobo aquest hospital al google.

Jo no ho anomenaria un "cas d'èxit". Simplement, fa anys (sobre el 2005), cansat dels problemes i dificultats del win de la feina, les dos-tres persones que treballem plegats, vam començar a fer la feina amb debian Sarge. Des de llavors, i per raons de comoditat, treballem la major part del temps amb Debian, dintre d'un entorn on tot és Windows.

És simplement un exemple de que es pot fer la majoria de la feina amb Linux en un entorn Windows. Però no torbaràs res a la Web, ja que és una elecció purament personal, sense cap implicació de l'organització.

Salut!!

> 
> Gracies.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/kiq766$btu$1@cagarruta.escomposlinux.org
> 


Reply to: