[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xerrada "Sobirania Tecnològica"On Sat, Mar 23, 2013 at 09:23:53PM +0100, Blackhold wrote:
> l'altre dia vaig estar amb josep figols, el president de la catPL,

[...]

> l'hi vaig proposar d'assistir a la reunió amb la CUP.
> 
> creieu que es podria obrir un petit punt sobre empreses que
> precisament es dediquen a fer aquesta difusió?

No veig quin interès pot tenir que vingui si ja està _evangelitzat_.
A no ser que li vingui de gust exposar el nou punt que proposes. En
tot cas, benvingut de qualsevol manera.

D'altra banda, si ho creieu convenient, també ho puc comentar amb la
gent de Barcelona de la FSFE [1], però entenc que en aquest cas Debian
hauria de ser un _cas d'èxit_ més que el nucli de la xerrada.

Gràcies per la iniciativa, Blackhold.

[1]
http://www.gnulinux.cat/2012/10/nou-grup-local-de-la-fsfe-a-barcelona/
-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

A log may float in a river, but that does not make it a crocodile.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: