[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Continuació de "Debian al discurs d'investidura"Hola,

arran de l'esment de Debian al discurs d'investidura (enllaço missatge
original)[1], es van comentar diverses propostes per donar a conèixer
el software lliure en general i Debian en particular.

A dia d'avui no em consta que se n'hagi materialitzat cap, així com
tampoc he obtingut resposta a la proposta que vaig enviar a les CUP.

Volia saber si hi ha algú que hagi avançat en aquest sentit o si a
algú li ve de gust reemprendre-ho.

No sé fins a quin punt seria off-topic, així que també accepto
respostes per privat, i demano disculpes a qui cregui que no és
convenient tractar aquest tipus de temes en aquesta llista.

Salutacions.

[1] http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2012/12/msg00115.html
-- 
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com
GPG Key: 9DE37ED4

El Santo más milagrero es, San dinero. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: