[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: té sentit fer una partició boot separada? 5-02-2013, 14:47 (+0100); Daniel Martí escriu:
> Tenir una /boot separada és útil, igual que és útilt tenir /var o /home
> separats. En alguns casos és necessària, com per exemple si vols
> encriptar el sistema, ja que /boot no pot estar encriptat.

Però si volgués encriptar, suposo que només encriptaria el home (que ja està
en una partició separada), perquè encriptar els programes no crec que tingui
massa utilitat.

L'únic motiu que veig per tenir /boot separat és que hi ha BIOS que no poden
accedir a tot el contingut del disc i per tant pot passar que el fitxer del
kernel estigui en una regió inaccessible pel BIOS i no pugui arrencar el
SO... però no sé si és un motiu vàlid actualment, a mi mai m'ha passat.


Reply to: