[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: té sentit fer una partició boot separada?crec que la boot no té sentit fer-la separada
crec que per a poder fer espills de particions era necessari tindre boot fora de l'arrel
però normalment per a un escriptori no li veig sentit

a més a més, al menys en ubuntu, les successives actualitzacions del kernel van ocupant molt,
si no crees una partició prou gran pot ser problemàtic si no recordes anar eliminant els paquets vells del kernel


2013/2/5 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>
Estic amb el dilema clàssic de les particions.

El que tinc pensat fer és:

boot    ext4
root    ext4
lvm
  +--- swap     swap
  +--- usr      ext4
  +--- home     ext4

però penso que es podria simplificar eliminant la partició boot. La màquina
és per ús d'escriptori i relativament nova, o sigui que en principi no
hauria de tenir problemes per arrencar, no?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20130205131723.GA19704@doriath.local
--


Salutacions.

Rafel Puchades

Reply to: