[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

té sentit fer una partició boot separada?Estic amb el dilema clàssic de les particions.

El que tinc pensat fer és:

boot	ext4
root	ext4
lvm 
  +--- swap     swap
  +--- usr	ext4
  +--- home	ext4

però penso que es podria simplificar eliminant la partició boot. La màquina
és per ús d'escriptori i relativament nova, o sigui que en principi no
hauria de tenir problemes per arrencar, no?


Reply to: