[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: té sentit fer una partició boot separada?Personalment et recomano aquest particionat.

SWAP si cal
/ 10-30GB
/home el resta del disc

Si falla el sistema al formatejas o carregàs imatge i les dades segueixen estan intactes ;)

2013/2/5 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>
Estic amb el dilema clàssic de les particions.

El que tinc pensat fer és:

boot    ext4
root    ext4
lvm
  +--- swap     swap
  +--- usr      ext4
  +--- home     ext4

però penso que es podria simplificar eliminant la partició boot. La màquina
és per ús d'escriptori i relativament nova, o sigui que en principi no
hauria de tenir problemes per arrencar, no?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20130205131723.GA19704@doriath.localReply to: