[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Neteja d'spam gener 2013Hola,

he afegit el passat gener a la wiki per reportar l'spam. Aquest mes
passat no hi ha hagut cap spam, així que si 4 persones més afegeixen
la seva estrella a la wiki, tindrem el més resolt! :-)

--
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com

Senior Specialist
Browns & Chickens Dept.


Reply to: