[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal bàsica i post-configuracióI per què no n'afegeix un amb el nom que vulgui i la contrasenya que li sembli amb adduser ?
Suposo que m'estic liant, no ?


El 31 de gener de 2013 10.33, Alex Muntada <alexm@alexm.org> ha escrit:
+ orestes:

> Si és només qüestió de contrasenyes pots posar-ne unes de trivials
> i imposar un canvi de contrasenya de tal manera que l'usuari es veurà
> obligat a canviar-la la primera vegada que entri.

Entenc que la gràcia és que el propietari pugui triar el nom d'usuari
que li plagui també, que és el que fan les distros amb suport OEM.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] CAHX6jZGQs3v-V0iCNwcLWDCDOQ42TFeLPMYYk6s7gMeVB-EaUg@mail.gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] CAHX6jZGQs3v-V0iCNwcLWDCDOQ42TFeLPMYYk6s7gMeVB-EaUg@mail.gmail.comReply to: