[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal bàsica i post-configuració+ orestes:

> Si és només qüestió de contrasenyes pots posar-ne unes de trivials
> i imposar un canvi de contrasenya de tal manera que l'usuari es veurà
> obligat a canviar-la la primera vegada que entri.

Entenc que la gràcia és que el propietari pugui triar el nom d'usuari
que li plagui també, que és el que fan les distros amb suport OEM.

--
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: