[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: recopilació d'instruccions de shellA 2013-01-08 16:57, Pedro escrigué:

Aquí teniu un altre, es d'una assignatura que estic cursant que es diu

Sistemes Operatius:

Comandes de Shell
http://www.dtic.upf.edu/~rramirez/os/ChuletaUNIX_and_Shellscript.pdf

Web de l'assignatura
http://www.dtic.upf.edu/~rramirez/os/El meu curs de shell-scripting preferit (i que fem servir al meu institut) és:

http://dunetna.probeta.net/doku.php/shellscripting:manual_shell_scripts
   http://probeta.net/moodle/course/view.php?id=2

Està en català, en format editable, concís, elaborat per una debianita (d'aquesta llista)


Com a notícia curiosa sobre Bash, l'altre dia apareixia a l'index Tiobe d'us de llenguatges de programació, i havia saltat de la posició 72 a la posició 20 aquest últim any:

  http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

Reply to: