[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

recopilació d'instruccions de shellHe trobat aquesta plana que probablement pot interessar-vos.

http://www.commandlinefu.com/commands/browse/sort-by-votes

Vaig a actualitzar el meu .bashrc... :)


Reply to: