[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: recopilació d'instruccions de shellAquí teniu un altre, es d'una assignatura que estic cursant que es diu

Sistemes Operatius:

Comandes de Shell
http://www.dtic.upf.edu/~rramirez/os/ChuletaUNIX_and_Shellscript.pdf

Web de l'assignatura
http://www.dtic.upf.edu/~rramirez/os/


Reply to: