[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Posant una deb a un llapisEl Dimecres 5 Setembre 2012 09:00:21 Pere Nubiola Radigales va escriure:
> Darrerament he hagut de reduir la partició de Debian per poder
> instal·lar un windows per fer proves amb programes que corren en
> varis Os. Per aixó necessites que la partició no estigui muntada per
> lo que em calia un arrencable.

Si els programes no necessiten accés directe al maquinari ni exigeixen 
molts recursos de processador o memòria, no seria millor solució crear 
amb VirtualBox una màquina virtual i fer les proves allà dins?

Jo em trobo amb la mateixa situació, a vegades haig de fer proves amb 
programari Win i tinc una màquina virtual preparada a tal menester. A 
més la tinc configurada perquè a cada apagada oblidi tot el que ha 
passat, de tal forma que el manteniment del SO privatiu és molt més 
fàcil: només m'haig de preocupar de fer bé la primera instaŀlació i, de 
tant en tant, posar-la al dia amb actualitzacions o nou programari 
permanent que necessiti. Els virus que pugui agafar o els errors que 
pugui causar al trastejar desapareixen quan s'apaga la màquina virtual, 
quan la torno a engegar la tinc fresca com el primer dia :-)

Després explico amb més detall, que estic en hores de feina...

-- 
Atentament,

Eloi Notario.


Reply to: