[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Posant una deb a un llapisLo que dius es interessant. El meu probleme es que tinc que detectar tarjetes amb xip i usb. Dekls primers s'necarrega el opensc, peró per els segons
he d'usar WM_DEVICECHANGE que no se si funciona amb la maquina virtual.
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El 5 de setembre de 2012 9:43, Eloi Notario <entfe001@gmail.com> ha escrit:
El Dimecres 5 Setembre 2012 09:00:21 Pere Nubiola Radigales va escriure:
> Darrerament he hagut de reduir la partició de Debian per poder
> instal·lar un windows per fer proves amb programes que corren en
> varis Os. Per aixó necessites que la partició no estigui muntada per
> lo que em calia un arrencable.

Si els programes no necessiten accés directe al maquinari ni exigeixen
molts recursos de processador o memòria, no seria millor solució crear
amb VirtualBox una màquina virtual i fer les proves allà dins?

Jo em trobo amb la mateixa situació, a vegades haig de fer proves amb
programari Win i tinc una màquina virtual preparada a tal menester. A
més la tinc configurada perquè a cada apagada oblidi tot el que ha
passat, de tal forma que el manteniment del SO privatiu és molt més
fàcil: només m'haig de preocupar de fer bé la primera instaŀlació i, de
tant en tant, posar-la al dia amb actualitzacions o nou programari
permanent que necessiti. Els virus que pugui agafar o els errors que
pugui causar al trastejar desapareixen quan s'apaga la màquina virtual,
quan la torno a engegar la tinc fresca com el primer dia :-)

Després explico amb més detall, que estic en hores de feina...

--
Atentament,

Eloi Notario.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 201209050943.55765.entfe001@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/201209050943.55765.entfe001@gmail.comReply to: