[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Twitter/identi.ca a kopete, o altres alternatives...On Thu, Aug 30, 2012 at 06:23:58PM +0200, Joan Cervan i Andreu wrote:
> Els RSS me'ls miro de tant en tant, normalment un cop al dia, i dedicant més o 
> mnys temps segons lo enfeinat que vaig... Però jo busco una sol·lució que no 
> hagi danar a mirar... que "em salti", com ara em fa el pidgin, per exemple... 
> que m'obre una pestanya quan hi ha novetats al twitter (o sigui, cada 5 minuts 
> :-) )
> 
> Se que hi ha clients de twitter, però no n'he provat mai cap, i no sé si fan 
> el que demano... En recomaneu algun?
> 

Em referia que et pots posar per exemple els RSS de qui segueixis a
Twitter (el format és
http://twitter.com/statuses/user_timeline/ID_Usuari.rss) i afegir-los
a per exemple un Icedove.

D'altra banda, crec que hi ha aplicacions amb Adobe Air que fan
justament el que demanes, possiblement de codi obert i tot, però crec
que necessiten identificar-te amb el teu usuari de Twitter, i com que
no en tinc no les he provat :-)
 
> Fins ara,
> 
> Joan
> 
> > On Thu, Aug 30, 2012 at 05:00:40PM +0200, Joan Cervan i Andreu wrote:
> > > O, si no, teniu alguna altra manera de consultar twitter/identi.ca sense
> > > entrar a les webs que sigui pràctica?
> > 
> > Via RSS. Pràctic no sé si ho és massa perquè almenys a Twitter
> > l'actualitzen quan volen i a més no els agrada massa aquest mètode
> > així que intenten ometre'l a la web, però de funcionar, funciona.
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 201208301823.59268.joan@calbasi.net">http://lists.debian.org/201208301823.59268.joan@calbasi.net
> 

-- 
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com
PGP Key: 9DE37ED4

There are two kinds of egotists: 1) Those who admit it  2) The rest of us

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: