[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: patch per opensc per tal de afegir el dniequin error et dóna? potser et falten les dependències, prova a fer
apt-get build-dep opensc

El 27 d’agost de 2012 20:12, Robert Marsellés Fontanet
<robert.cardenal@gmail.com> ha escrit:
> Hola Pere,
>
>> Darrerement i per necesiats propies he creat un patch per el opensc a
>> wheezy i sid
>
>  Gràcies per compartir-ho.
>
>> les accions a fer son:
>> apt-get source opensc
>> cd opensc-0.12.2
>> copiar el fitxer adjunt en aquest directori
>> tar xvf opensc-opendnie-patch.tar.gz
>
>  Fins aquí arribo bé,
>
>> dpkg-buildpackge
>
>  això dóna errors. No sé si greus o no. No he volgut continuar. Mai he
> instal·lat rés que no fos un paquet ja fet però com que ho has ficat tan
> fàcil ho he volgut provar.
>
>  Feia dies que volia intentar usar el nou DNIe. Amb Squeeze tampoc ho
> vaig aconseguir i a la web de la Policia no hi ha paquets per Wheezy
> encara. Ja veig que em tocarà anar passejant el carnet per les
> finestretes.
>
>  Gràcies de totes formes.
>
>  robert
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/1346091156.3960.11.camel@nyx
>


Reply to: