[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problema amb client de sopcastHola,

Des de l'últim 'apt-get upgrade' sembla que no hi ha manera que
funcioni el client de sopcast 'sp-sc' del paquet sp-auth (non-free).

En principi no dóna cap error, simplement als pocs segons d'arrencar
es para amb aquests missatges:

...
Start cache thread.
hook_broker_connect:msgType=2
reason=1
SO_QUIT
retv = -104
     spsc_cleanup

Algú més s'hi ha trobat?


Reply to: