[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració del servidor ApacheOn Mon, Apr 2, 2012 at 10:34 PM, Marc Aymerich <glicerinu@gmail.com> wrote:
> On Mon, Apr 2, 2012 at 10:25 PM, Marc Aymerich <glicerinu@gmail.com> wrote:
>> On Sun, Apr 1, 2012 at 11:21 AM, Leopold Palomo Avellaneda
>> <leo@alaxarxa.net> wrote:
>>> Bones,
>>>
>>> a la llista de caliu no m'han respòs. Algú si us plau em podria donar un cop
>>> de ma?
>>>
>>> Estic fent servir una Debian estable amb un apache 2.2 i m'estic tornant boig
>>> per trobar un parell de coses. M'explico, tinc el homes dels usuaris a:
>>> /home/users/user1.
>>>
>>> El que voldria és:
>>>
>>> 1) que els usuaris que volguessin (i jo com a system aprovés) tinguessin un
>>> directory (p.ex www) on seria la seva pàgina web.
>>>
>>> 2) que es pogués accedir mitjançant http://server/users/user1, no
>>> http://server/~user1
>>>
>>>
>>> Amb debian sé que s'ha d'activar el modul Userdir, que s'activa amb a2enmod.
>>>
>>> Aleshores, al fitxer del default-site, a la part de virtual host tinc això:
>>>
>>> 8<-----------------------------------------------------------------
>>> <IfModule mod_userdir.c>
>>>        UserDir disabled
>>>        UserDir enabled leopold.palomo /home/users/leopold.palomo/www
>>>        UserDir disabled pato.donald
>>>        <IfModule mod_rewrite.c>
>>>              RewriteEngine on
>>>              RewriteCond /home/users/$1/www$2 -f [OR]
>>>              RewriteCond /home/users/$1/www$2 -d
>>>              RewriteRule ^/([^/]+)(.*) /home/users/$1/www$2
>>>        </IfModule>
>>>        <Directory /home/users/*/www>
>>>              AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
>>>              Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
>>>              <Limit GET POST OPTIONS>
>>>                    Allow from all
>>>                    Order allow,deny
>>>               </Limit>
>>>               <LimitExcept GET POST OPTIONS>
>>>                    Order deny,allow
>>>                    Deny from all
>>>               </LimitExcept>
>>>          </Directory>
>>> </IfModule>
>>>
>>> 8<-----------------------------------------------------------------
>>>
>>>
>>> estic flipant una mica, perquè, encara que funciona el rewrite rules de forma
>>> que puc accedir http://server/user1 (i no http://server/~user1)
>>>
>>> l'usuari pato.donald, malgrat està disabled, poc accedir al seu www directori.
>>>
>>>
>>> Tampoc sé com poder posar (afegir) el "users" davant del user.
>>>
>>> Aleshores, algú em podria donar un cop de ma per:
>>>
>>> 1) afegir el "users" davant del user.
>> RewriteRule ^/users/([^/]+)(.*) /home/users/$1/www$2
>>
>>> 2) saber com puc deshabilitat un usuari del UserDir module?
>> http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_userdir.html
>
> Vaja, ara veig que ja tenies possat el pato.donald en disabled. Doncs
> sincerament no se pk no funciona, El que probaria per descartar coses
> es començar amb una configuració menys propensa a errors, cambiaria:
>>>        UserDir disabled
>>>        UserDir enabled leopold.palomo /home/users/leopold.palomo/www
>>>        UserDir disabled pato.donald
>
> per:
>         UserDir disabled
>         UserDir enabled algun_usuari_sense_punt
>

pensant-ho millor crec que no funciona perque el mod_rewrite li dona
igual que'l mod_userdir tingui usuaris desactivats ;)


-- 
Marc


Reply to: