[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració del servidor ApacheOn Sun, Apr 1, 2012 at 11:21 AM, Leopold Palomo Avellaneda
<leo@alaxarxa.net> wrote:
> Bones,
>
> a la llista de caliu no m'han respòs. Algú si us plau em podria donar un cop
> de ma?
>
> Estic fent servir una Debian estable amb un apache 2.2 i m'estic tornant boig
> per trobar un parell de coses. M'explico, tinc el homes dels usuaris a:
> /home/users/user1.
>
> El que voldria és:
>
> 1) que els usuaris que volguessin (i jo com a system aprovés) tinguessin un
> directory (p.ex www) on seria la seva pàgina web.
>
> 2) que es pogués accedir mitjançant http://server/users/user1, no
> http://server/~user1
>
>
> Amb debian sé que s'ha d'activar el modul Userdir, que s'activa amb a2enmod.
>
> Aleshores, al fitxer del default-site, a la part de virtual host tinc això:
>
> 8<-----------------------------------------------------------------
> <IfModule mod_userdir.c>
>        UserDir disabled
>        UserDir enabled leopold.palomo /home/users/leopold.palomo/www
>        UserDir disabled pato.donald
>        <IfModule mod_rewrite.c>
>              RewriteEngine on
>              RewriteCond /home/users/$1/www$2 -f [OR]
>              RewriteCond /home/users/$1/www$2 -d
>              RewriteRule ^/([^/]+)(.*) /home/users/$1/www$2
>        </IfModule>
>        <Directory /home/users/*/www>
>              AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
>              Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
>              <Limit GET POST OPTIONS>
>                    Allow from all
>                    Order allow,deny
>               </Limit>
>               <LimitExcept GET POST OPTIONS>
>                    Order deny,allow
>                    Deny from all
>               </LimitExcept>
>          </Directory>
> </IfModule>
>
> 8<-----------------------------------------------------------------
>
>
> estic flipant una mica, perquè, encara que funciona el rewrite rules de forma
> que puc accedir http://server/user1 (i no http://server/~user1)
>
> l'usuari pato.donald, malgrat està disabled, poc accedir al seu www directori.
>
>
> Tampoc sé com poder posar (afegir) el "users" davant del user.
>
> Aleshores, algú em podria donar un cop de ma per:
>
> 1) afegir el "users" davant del user.
RewriteRule ^/users/([^/]+)(.*) /home/users/$1/www$2

> 2) saber com puc deshabilitat un usuari del UserDir module?
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_userdir.html

salutacions
-- 
Marc


Reply to: