[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: coordinació de la lluita contra l'spam a les llistes en catalàoh! it's all text encara em va millor! la resta de funcions del
vimperator no les trobava gaire útils, o potser sí però hauria de
canviar masses hàbits.. i em sobreescrivia algunes combinacions de
tecles que faig servir bastant.. gràcies!

El 12 de març de 2012 22:45, Jordi Mallach <jordi@debian.org> ha escrit:
> On Fri, Mar 09, 2012 at 06:21:17PM +0100, tictacbum wrote:
>> per cert, estava avorrit d'editar cada línia del wiki i posar la
>> estrelleta a "on" i el nick i he buscat una mica: amb el complement
>> del firefox "vimperator" es poden editar els textarea al vim! (Ctrl+i
>> al textarea, s'obre el vim, editem, :wq) fantàstic!
>
> Aquest no el coneixia (està empaquetat a Debian com a
> iceweasel-vimperator), però el que porte anys emprant és It's All Text!,
> que també és empaquetat com a xul-ext-itsalltext.
>
> Com dius, imprescindible. :)
>
> --
> Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: