[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: coordinació de la lluita contra l'spam a les llistes en catalàEl dj 08 de 03 de 2012 a les 00:13 +0100, en/na tictacbum va escriure:
> un petit dubte, si reportem un missatge que ha rebut resposta d'algú
> de la llista, per exemple:
> http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2010/10/msg00013.html
> és millor reportar només l'original o tots dos? per ara només he
> marcat l'original...

Crec que només hem de reportar l'original com tu has fet. Pel que entenc
de [0] això serien missatges "innapropiate", però pel que jo tinc entès
nosaltres no podem posar aquest tag.

[0]
http://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/ListArchiveSpam#new_web-based_effort_to_flag_spam.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: