[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: coordinació de la lluita contra l'spam a les llistes en catalàun petit dubte, si reportem un missatge que ha rebut resposta d'algú
de la llista, per exemple:
http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2010/10/msg00013.html
és millor reportar només l'original o tots dos? per ara només he
marcat l'original...

El 7 de març de 2012 14:02, Oscar Osta Pueyo <oostap.listas@gmail.com>
ha escrit:
>
>
>
>
> El 07/03/2012, a las 12:33, Alex Muntada <alexm@alexm.org> escribió:
>
>> + Mònica Ramírez <monica@probeta.net>:
>>
>>> Alguns de nosaltres ja reportem el correu brossa, però crec que ha
>>> arribat el moment de coordinar-nos, tal i com ja fan a altres llistes
>>
>> Molt bona pensada. Miraré de col·laborar-hi.
>>
>
> +1
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 67359FEE-BE66-43C4-A294-E2915693BCFA@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 67359FEE-BE66-43C4-A294-E2915693BCFA@gmail.com
>


Reply to: