[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: consulta epub i pdfHola Orestes:

Com és habitual, la teva puntualització es de lo més pertinent. És una llàstima que no quedin les marques al pdf. 

Gràcies i salutacions.


On Thu, 01 Mar 2012 09:59:39 +0100
Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> wrote:

> El Dijous 01 Març 2012, a les 08:41:53, Griera va escriure:
> > Hola Xavi:
> > 
> > Per marcar amb "rotulador" groc les frases dels pdf que m'interessa
> > recordar, faig servir okular. A Eines | revisió, hi han els eines per
> > fer-ho.
> Certament això funciona, però cal ser conscients que les "marques" NO es 
> guarden en el mateix document, sinó que es guarden en un fitxer XML al 
> directori ~/.kde/share/apps/okular/docdata/NNNN.nomfitxer.pdf.xml (on NNNN és 
> un número).
> 
> Això fa que si copies el fitxer PDF en un altre ordinador sense copiar també el 
> fitxer XML, aleshores en el segon ordinador les marques no apareixen.
> 
> -- 
> Cordialment,
> 
> Orestes Mas.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 4374203.9J7ScxrnNi@oersted.upc.edu">http://lists.debian.org/[🔎] 4374203.9J7ScxrnNi@oersted.upc.edu
> 


Reply to: