[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: consulta epub i pdfHola Xavi:

Per marcar amb "rotulador" groc les frases dels pdf que m'interessa recordar, faig servir okular. A Eines | revisió, hi han els eines per fer-ho.

Pels epub, ni idea.

Espero que et serveixi.

Salut!!


On Wed, 29 Feb 2012 23:43:02 +0100
xavier llistes <xavier.llistes@gmail.com> wrote:

> Hola,
> no tinc clar que sigui la llista correcta on preguntar-ho però... 
> necessitaria localitzar alguna aplicació lliure que em funcionés amb 
> debian testing per poder marcar fragments de text amb epub i amb pdf. És 
> a dir, mentre realitzes una lectura poder  subratllar (tipus rotulador 
> fosforito) i que pogués guardar aquests "subratllaments" en el propi 
> document per poder-ho veure en alguna altra màquina. He provat els 
> següents excel·lents lectors d'epub i no ho he aconseguit:
> 1- calibre
> 2- fbreader
> 3- coolreader
> 4- azardi
> i per pdf
> -evince
> 
> moltes gràcies
> 
> Xavi
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/4F4EA9F6.5090807@gmail.com
> 


Reply to: