[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llençar script en aturar l'equipMirat el README que hi ha al directori /etc/init. Explica com crear el scripts d'arrencada i parada (comandes update-rc.d , insserv)

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El 8 de febrer de 2012 0:51, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
 8-02-2012, 00:01 (+0100); David Trigo Chávez escriu:
> Ja ho entenc, i se com funcionen els scripts d'arrencada i aturada,
> però si amb un 'echo "kk" > /tmp/kk' no funciona, no perdre temps
> fent res mes fins que no aconsegueixi que s'executi alguna cosa.

Si mires a /etc/init.d/rc que és l'script que executa els scripts
de rc*.d hi ha una línia que posa:

# debug=echo

i més avall

for script in $scripts ; do
       $debug "$script" $action
done


per tant si treus el '#' i canvies al runlevel 0 t'hauria de sortir
una llista amb tots els scripts que s'executen a aquest runlevel.

També que pot ser que surti a la llista i a la pràctica no s'executi
si el fitxer no és executable o no té el '#! /bin/sh' a dalt.

--
Salut,
Ernest


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20120207235157.GA28719@doriath.local" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 20120207235157.GA28719@doriath.localReply to: