[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llençar script en aturar l'equipHola David:

Jo en tinc un que funciona. No se si et servirà, però és:

***************************
#!/bin/sh
# Consultar man insserv
## S'enllaça simbòlicament a: /etc/init.d/inici_arranc_griera
## Després d'enllaçar, fer
#			cd /etc/init.d/
#			chmod u+x /etc/init.d/inici_arranc_griera
#			insserv inici_arranc_griera.sh
### BEGIN INIT INFO 
# Provides:          inicicasa
# Required-Start:
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Crida seqüència inici
# Description:       Crida seqüència inici c seguretat DD 1
### END INIT INFO
case $1 in
	start|restart|force-reload)
	exit 0
	;;
stop)
	sh /home/totxo/sys/utils/apps/sh/inici_arranc_griera01.sh
	exit 0
	;;
status)
	exit 0
	;;

exit
***************************

Salut!!On Tue, 07 Feb 2012 22:36:24 +0100
David Trigo Chávez <davidtrigo123@yahoo.es> wrote:

> Hola,
> 
> Estic intentant que es llenci un script quan s'atura l'equip, he estat 
> rebuscant per tots puestos, i mirant documentació, i l'únic que he 
> trobat es ficar al /etc/rc0.d/K99... per que s'executi quan s'atura 
> l'equip y /etc/rc6.d/K99... quan es vol que s'executi en reiniciar 
> l'equip, però no fa res.
> 
> No se si heu fet quelcom semblant.
> 
> Gracies.
> 
> 
> PD: ho pot semblar, però no soc nou, l'únic que escric poc. xD


Reply to: