[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llençar script en aturar l'equipSuposo que estas creant un soft link al /etc/init.d?

Marco

El 07/02/2012 23:18, "Marco Marin" <quitos@gmail.com> escribió:

Pero tens la clausula stop dins del script?
Revisa les scripts de parada al rc i fes la mateixa estructura.
A veure s'hi d'aquesta manera funciona.
Al K99 no posis ja que a debian el halt s'executa al k13 es a dir abans que el teu script per aquest motiu mai s'executara

Marco

El 07/02/2012 23:10, "David Trigo Chávez" <davidtrigo123@yahoo.es> escribió:

Reply to: