[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logs de X.orgBon dia:

Això tinc jo amb estable:

root@Casa-R-D--Acer-Debian:/home/vicen# cat /etc/debian_version
6.0.4
root@Casa-R-D--Acer-Debian:/home/vicen# ls -la /var/log/Xorg*
-rw-r--r-- 1 root root 182736 ene 29 21:52 /var/log/Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root  27906 ene 23 15:18 /var/log/Xorg.0.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 ene 20 18:51 /var/log/Xorg.10.log
-rw-r--r-- 1 root root  37083 ene 20 18:44 /var/log/Xorg.10.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 ene 20 21:10 /var/log/Xorg.11.log
-rw-r--r-- 1 root root  42138 ene 20 21:10 /var/log/Xorg.11.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 ene 20 19:24 /var/log/Xorg.12.log
-rw-r--r-- 1 root root  27959 ene  7 11:40 /var/log/Xorg.12.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 ene 20 19:56 /var/log/Xorg.13.log
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene  8 18:27 /var/log/Xorg.13.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 ene 20 20:20 /var/log/Xorg.14.log
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene  8 19:05 /var/log/Xorg.14.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene 20 21:57 /var/log/Xorg.15.log
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene  9 21:00 /var/log/Xorg.15.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene 21 09:43 /var/log/Xorg.16.log
-rw-r--r-- 1 root root  27958 dic 30 21:47 /var/log/Xorg.16.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene 21 19:48 /var/log/Xorg.17.log
-rw-r--r-- 1 root root  37083 ene 21 19:27 /var/log/Xorg.17.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene 21 21:57 /var/log/Xorg.18.log
-rw-r--r-- 1 root root  27959 dic 30 20:14 /var/log/Xorg.18.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 dic 30 20:48 /var/log/Xorg.19.log
-rw-r--r-- 1 root root  37083 dic 30 20:47 /var/log/Xorg.19.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 23 20:14 /var/log/Xorg.1.log
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 22 11:02 /var/log/Xorg.1.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 dic 30 21:39 /var/log/Xorg.20.log
-rw-r--r-- 1 root root  42138 dic 30 21:39 /var/log/Xorg.20.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27959 dic 30 21:32 /var/log/Xorg.21.log
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 24 19:01 /var/log/Xorg.2.log
-rw-r--r-- 1 root root  37082 ene 24 18:15 /var/log/Xorg.2.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 24 19:35 /var/log/Xorg.3.log
-rw-r--r-- 1 root root  39376 ene 24 19:34 /var/log/Xorg.3.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 25 19:32 /var/log/Xorg.4.log
-rw-r--r-- 1 root root  76080 ene 25 19:31 /var/log/Xorg.4.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 26 21:20 /var/log/Xorg.5.log
-rw-r--r-- 1 root root  37082 ene 26 21:19 /var/log/Xorg.5.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 27 20:36 /var/log/Xorg.6.log
-rw-r--r-- 1 root root  43964 ene 27 20:36 /var/log/Xorg.6.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 29 19:05 /var/log/Xorg.7.log
-rw-r--r-- 1 root root  37082 ene 28 11:45 /var/log/Xorg.7.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27957 ene 29 21:52 /var/log/Xorg.8.log
-rw-r--r-- 1 root root  42137 ene 29 21:52 /var/log/Xorg.8.log.old
-rw-r--r-- 1 root root  27958 ene 29 21:51 /var/log/Xorg.9.log
-rw-r--r-- 1 root root  37082 ene 29 21:51 /var/log/Xorg.9.log.old
root@Casa-R-D--Acer-Debian:/home/vicen#

Salut

Vicen

El dom, 29-01-2012 a las 21:42 +0100, Daniel Elias escribió:
Jo també estic a testing, i ara he comprovat els logs del Xorg; una 
trentena de fa un o dos mesos, i els del dia. Això confirma la teoria 
del bug vell, pel que sembla.

El 29/01/12 12:27, Ernest Adrogué escribió:
> 28/01/12, 17:22 (+0100); Lluís Gras escriu:
>> Jo diria que és algun bug de testing o/i inestable, perque acabo de
>> descobrir sorprès uns 460 fitxers de log de les Xorg, al poupurri de
>> testing + unstable que faig anar
> És el que em va passar a mi, també amb testing...
>
> Sembla que és un bug vell que ja està solucionat, perquè m'hi he fixat
> i tots els fitxers són vells (de fa mesos) excepte el els Xorg.0.log i
> Xorg.0.log.old d'avui.
>
> PS. Per contestar a la llista s'ha de 'Contestar a tots' sinó només
> rep la resposta la persona de qui contestes el missatge; no hi ha
> Reply-To.
>

-- 
Daniel Elias

Usuari de Linux nº 461584
Reply to: