[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)daniel@daniel-debian:~$ /opt/dassault-systemes/draftsight/bin/DraftSight

(process:2325): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
    Using the fallback 'C' locale.
Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module"
QFSFileEngine::open: No file name specified
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFSFileEngine::open: No file name specified
DraftSight.bin: nv10_render.c:104: get_hw_format: Assertion `0' failed.
Aborted


El 20/11/11 13:08, cubells escribió:
Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>:

Ara bé, en el seu dia vaig instal·lar el DraftSight, que funcionava
mitjanament bé però amb el problema de la falta d'acceleració de
gràfics, i ara, a l'instalar aquesta nova llibreria, falla: s'engega
correctament, pots remenar menús i coses d'aquestes, però quan marques
un punt de la pantalla amb el cursor es tanca el programa
instantàniament. Algú s'hi ha trobat?


Si executes el DraftSight des de finestra de comandaments quin error et surt quan casca? (per tenir més info)--
Daniel Elias

Usuari de Linux nº 461584


Reply to: