[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>:

Ara bé, en el seu dia vaig instal·lar el DraftSight, que funcionava
mitjanament bé però amb el problema de la falta d'acceleració de
gràfics, i ara, a l'instalar aquesta nova llibreria, falla: s'engega
correctament, pots remenar menús i coses d'aquestes, però quan marques
un punt de la pantalla amb el cursor es tanca el programa
instantàniament. Algú s'hi ha trobat?


Si executes el DraftSight des de finestra de comandaments quin error et surt quan casca? (per tenir més info)


--

cubells

web: vcubells.net
microblogging: identi.ca/cubells
xmpp: cubells@jabber.org

--


Reply to: