[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)

Hola:

Després de molts intents d'instalar els drivers privatius de nvidia, he arribat a la conclusió que el driver corresponent a la placa GeForce 4 MX 440 no existeix, i les aproximacions que he trobat tampoc no hi ha manera que funcionin. He recuperat el nouveau, i gràcies al missatge de V. Cubells de 05/10/11 sobre el libgl1-mesa-dri-experimental he aconseguit que l'acceleració funcioni de forma bastant correcta. Vegeu sinò:

daniel@daniel-debian:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
2242 frames in 5.0 seconds = 448.321 FPS
1982 frames in 5.0 seconds = 396.336 FPS
2096 frames in 5.0 seconds = 419.048 FPS
2166 frames in 5.0 seconds = 433.112 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 17771 requests (17771 known processed) with 0 events remaining.

Com veieu, la velocitat sembla acceptable (no sé que significa l'error de sota).

Ara bé, en el seu dia vaig instal·lar el DraftSight, que funcionava mitjanament bé però amb el problema de la falta d'acceleració de gràfics, i ara, a l'instalar aquesta nova llibreria, falla: s'engega correctament, pots remenar menús i coses d'aquestes, però quan marques un punt de la pantalla amb el cursor es tanca el programa instantàniament. Algú s'hi ha trobat?

Gràcies per l'ajuda.


Reply to: