[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: update-alternativespots provar amb:
update-alternatives --config java

o millor encara:
update-java-alternatives --list
update-java-alternatives --set <jname>


2011/11/9 jordi <jordiv@catalonia.net>
Bones, estic intentant canviar la màquina java de la jre1.6.0_27 a la
jre1.6.0_29, totes dues al directori /usr/java.

update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java"
"/usr/java/jre1.6.0_29/bin/java" X (X és un número qualsevol)

A l'executar aquesta ordre, no em mostra cap sortida, ni amb la opció
--verbose, y quan faig update-alternatives --config java al llistat no
em surt la màquina nova. En tinc 4 que van de la 0 a la 3, y no sé
perquè no em va bé.

Alguna idea?

Gracies

Jordi.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 1320835800.10930.10.camel@Imhotep.Ophiuchus" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 1320835800.10930.10.camel@Imhotep.OphiuchusReply to: