[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNOME 3: com evitar-lo?




Bones,

Jo fa tres mesos que utilitzo una 'netinstall' "squeeze" amb un escritori "xfce" sense instal.lar requeriments i va de maravella. Consumeix 128mb de ram i el processador a l'1%. Vaig tenir alguna dificultat per possar en marxa el dockbarX però ja està ressolt.

Recomano xfce 

Reply to: