[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aptitude: El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant [URL]2011/10/23 tictacbum <tictacbum@gmail.com>:
> hola,
> jo crec que el problema està a mirrors.kernel.org, si segueixes l'enllaç
> http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze-updates/Release
> hi ha:
>
> Valid-Until: Fri, 09 Sep 2011 20:23:00 UTC
>
> sembla com si el mirror no estigués actualitzat, els hi he comentat per mail
> crec que pots treure la línia del sources.list, amb els altres mirrors que
> tens ja tindràs els mateixos paquets disponibles

Ah, doncs moltes gràcies.

Salutacions.

>
> 2011/10/23 Adrià <adria@esdebian.org>
>>
>> Hola,
>>
>> estic usant stable i per actualitzar tinc el costum de fer aptitude
>> update && aptitude safe-upgrade.
>> Doncs bé, quan faig un aptitude update em dóna el següent error:
>>
>> E: El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant
>> http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze-updates/Release
>> (invàlid des de 43d 13h 34min 26s)
>>
>> Puc anar actualitzant si faig aptitude -o
>> 'Acquire::Check-Valid-Until=false' update però entre que ho he de fer
>> cada vegada i que el repositori és justament el del kernel,
>> m'agradaria saber si algú em pot ajudar per arreglar-ho de forma
>> definitiva.
>>
>> Per si de cas, el sources.list és el següent:
>>
>> #deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze main
>> deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze main
>>
>> deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
>> deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
>>
>> deb http://mirrors.kernel.org/debian squeeze-updates main contrib
>>
>> deb http://www.debian-multimedia.org/ squeeze main
>>
>> deb http://ftp2.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
>>
>> deb http://security.debian.org/ squeeze/updates contrib non-free main
>> deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates contrib
>> non-free main
>>
>> Moltes gràcies.
>> --
>> Adrià
>> adria@esdebian.org
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>> Archive:
>> http://lists.debian.org/CAH8Gut-bXZ-RFuYrhwQB3t7bcXy6rqbbjpgYbq1E+FZf-zdkA@mail.gmail.com
>>
>
>-- 
Adrià
adria@esdebian.org


Reply to: