[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aptitude: El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant [URL]Hola,

estic usant stable i per actualitzar tinc el costum de fer aptitude
update && aptitude safe-upgrade.
Doncs bé, quan faig un aptitude update em dóna el següent error:

E: El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze-updates/Release
(invàlid des de 43d 13h 34min 26s)

Puc anar actualitzant si faig aptitude -o
'Acquire::Check-Valid-Until=false' update però entre que ho he de fer
cada vegada i que el repositori és justament el del kernel,
m'agradaria saber si algú em pot ajudar per arreglar-ho de forma
definitiva.

Per si de cas, el sources.list és el següent:

#deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze main

deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main

deb http://mirrors.kernel.org/debian squeeze-updates main contrib

deb http://www.debian-multimedia.org/ squeeze main

deb http://ftp2.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates contrib non-free main
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates contrib
non-free main

Moltes gràcies.
-- 
Adrià
adria@esdebian.org


Reply to: